Eğitim Anlayışımız

Home Eğitim Anlayışımız

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ: SEVGİ, GÜVEN, İLGİ

Okul öncesi eğitim kurumları çocukların sadece barındırıldıkları ve bakıldıkları yer değildir, olmamalıdır. Kişilik gelişiminin %60’ının tamamlandığı bu dönem, tesadüfî ve gelişigüzel süreçlere bırakılamaz. İpekböceği Anaokulu bu gerçekten hareketle donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak; bilişsel, sosyal, duygusal ve bedensel gelişimlerini destekleyecek zengin yaşantısal seçenekler oluşturmak, okul öncesi eğitim kurumlarının temel görevidir. İpekböceği Anaokulu alanında uzman ve yetişmiş eğitim kadrosuyla bu görevi titizlikle yerine getirmektedir. Her çocuk bireysel farklılıklarına uygun, kaliteli ve üst düzey bir eğitim alma hakkına sahiptir.

“Çocuk yaşadığını öğrenir.” gerçeğinden hareketle çocuklara zengin yaşantısal alanlar sunmak ve çocukların kendi yaşantılarından öğrenmesini sağlamak ipekböceği personeli tarafından duyarlılıkla yerine getirilmektedir.

İpekböceği Anaokulu’nda çocukların psikomotor, sosyal-duygusal, bilişsel/iletişimsel ve özbakım becerileri açısından sağlıklı şekilde gelişmeleri ve yarınlara sağlıklı ve sağlam karakterli bireyler olarak adım atmaları için her türlü hazırlık yapılmıştır. Okulöncesi eğitimde gereksinim duyulabilecek her şey İpekböceği Anaokulu’nda “doğru model olma”, “kalite” ve “içtenlik” kriterlerine uygun bir şekilde temin edilmiştir.  Bu sebeple Özel İpekböceği Anaokulu yönetimi, çocukla iletişimde “sevgi”yi, kurumsal açıdan “güven”i ve hizmette “ilgi”yi eksen olarak benimsemiştir.